20 Şubat 2012 Pazartesi

Sosyal Bilgiler 5. sınıf Değerlendirme Soruları

1. Sahip olduğumuz hak ve özgürlükleri kullanırken hangi davranışı sergilersek yanlış yapmış oluruz?
A) Hastalanınca doktora gitmek.B) Evde kısık sesle müzik dinlemek.C) Kütüphanede kitap okumak.D) Okul saatinde sinemaya gitmek.

2. Okulun müzik korosuna katılan bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini yapamaz?
A) Sevmediği kişileri korodan attırabilir. B)Koroda görev alabilir.C) Koronun tanıtım çalışmalarına katılabilir.D) Koroya ait müzik aletlerini kullanabilir.

3. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının devlete karşı görevlerinden değildir?
A) Askere gitmek B) Vergi vermekC)Hacca gitmek D) Seçimlerde oy kullanmak

4. Yurdumuz topraklarının Asya Kıtası’nda kalan kısmına ne ad verilir? A) Avrupa B) TrakyaC) Anadolu D) Başkent

5. “Atatürk İlkeleri, Türk toplumunun……………… doğmuştur. ”Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) kavgasından B) törelerindenC) ihtiyaçlarından D) sürtüşmesinden

6. Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılâplardan değildir?
A) Saltanatın kaldırılmasıB) Cumhuriyet ilan edildi.C) Yeni Türk alfabesi kabul edildi.D) Halifelik kaldırıldı.

7. İlkbaharda yağışlar ile yeşeren, yazın kuruyan otlardan oluşan bitki örtüsü aşağıdaki iklimlerin hangisinde görülür?
A)Karasal iklim B) Karadeniz iklimiC) Akdeniz iklimi D)Okyanus iklimi

8. Kayseri, Yozgat, Konya illeri hangi bölgemizde yer almaktadır?
A) Ege Bölgesi B) Karadeniz BölgesiC)Doğu Anadolu Bölgesi D) İç Anadolu Bölgesi

9. Ülkemizde en çok incir yetiştirilen il hangisidir?
A) Bursa B)Aydın C) Kayseri D) Antalya

10. Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?
A) Domates B) Üzüm C) Pamuk D) Elma

11. “Kazanç amacıyla her türlü mal ve hizmetin alınıp satılmasına………denir.”Cümlesinde noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) üretim B)ihracat C)ticaret D) ithalat

12. Ege Bölgesinde geniş verimli araziler ve uygun iklimin bulunması hangi geçim kaynağının gelişmesini sağlamıştır?
A)Tarım B) OrmancılıkC) Balıkçılık D)Hayvancılık

13. gazete- televizyon-telefon- bilgisayar
Yukarıdaki teknolojik ürünleri yaşamımızın hangi alanında kullanırız?
A) sağlık B) eğlence C) ulaşım D) iletişim

14. Aşağıdakilerden hangisi bir bilim adamında olmaması gereken özelliklerdendir?
A) Araştırmacı B) DikkatsizC) Sabırlı D) Çalışkan

15. Aşağıdakilerden hangisi sivil toplum örgütlerinde mutlaka olması gerekenlerdendir?
A) Maddi çıkar B) ZorunlulukC) Dayanışma D) Yarışma

16. Eğitim alanında çalışan sivil toplum örgütleri yürüttükleri proje ve çalışmalarla eğitime destek verirler. Bu destekten daha çok kimler yararlanırlar?
A) Özel okula giden çocuklarB) Kimsesiz ihtiyarlarC) Milletvekili çocuklarıD) Kimsesiz yardıma muhtaç çocuklar

17. Aşağıdakilerden hangisi yasalarla ilgili bir özellik değildir?
A) Yazılı kurallardır.B) Barışı ve huzuru sağlar.C) Ülkedeki zengin kişilerin çıkarı doğrultusunda düzenlenmiştir.D) Güvenliği sağlar.

18. Kaymakamlar hangi bakanlığa bağlı olarak çalışırlar?
A) Milli Eğitim BakanlığıB) Adalet BakanlığıC) İç İşleri BakanlığıD) Milli Savunma Bakanlığı
19. Avrupa’nın en büyük ekonomik gücüne sahip ülkesi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Almanya B) BrezilyaC) Çin D) Yunanistan

20. Aşağıdakilerden hangisi Mısır’a ait değildir??
A) Piramitler B) Yağmur OrmanlarıC) Mumyalama D) Hiyeroglif

Başarılar Dilerim…

Kurşun Asker Masalı


Bir varmış, bir yokmuş evvel zaman içinde kalbur saman içinde, uzak bir ülkede bir oyuncak evinin içinde tam altı tane kurşun asker yaşarmış. Bunları bir gün alıp bir oyuncakçı dükkanının vitrinine koymuşlar.
Altısı da tüfekleri omzunda hazır olda duruyordu. Yalnız içlerinden birinin tek ayağı yoktu. Oğlunun doğum günü için armağan almaya çarşıya çıkan bir baba, askerleri görünce çok beğenmiş, hemen dükkâna girip onları satın almış, satıcı, askerleri kutuya yerleştirirken birinin tek bacaklı oluşunun nedenini açıklamış babaya. Bunları yapan ustanın kurşunu son askere yetmeyince o da topal kalmış. Baba şaşırmış bu duruma ama bir şey dememiş, kurşun askerleri alıp çocuğuna götürmüş. Doğum gününde eğlenen çocuklar, askerlerle oynayıp eğlenmişler
Oyun oynamaları bitince altı tane kurşun askeri kutularına yerleştirmişler. rafa kaldırıldı. Yarı karanlık kutunun içinde askerlerin canı sıkılıyormuş, Yalnız topal olan kurşun asker kutunun kapağının aralığından dışarıyı görebiliyormuş ve bunu kendisi için bir eğlence gibi görüyormuş. Bizim topal kurşun askerin gözüne ilk çarpan, masanın üstündeki oyuncak bir kaleyle kalenin içindeki şato oldu. Şatonun önünde güzel bir prenses heykeli duruyordu. Prenses, kollarını iki yana açıp bir ayağını kaldırmış, aynı dans eder gibiymiş. Topal kurşun asker prensese aşık olmuş. Ağzını bıçak açmaz, bir söz söylemez hale gelmiş. Tek isteği prensesin yanına gitmek, ona kavuşmakmış, başka hiçbir şeyi gözü görmez olmuş.
Ertesi gün oyuncakların sahibi olan küçük çocuk, bizim küçük kurşun askeri kutusundan çıkarıp oynamaya başlamış. Şimdi hem prensesi daha iyi gören kurşun asker, gözünü ondan ayıramıyormuş. Kurşun askeri prensese bir şey olacak diye o kadar korkuyormuş ki…
O sırada hava birden kararmış, şimşekler ve ardından sert bir rüzgâr çıkmış. Rüzgar o kadar Kuvvetli esiyormuş ki,, pencerenin yakınında duran kurşun askeri savurup pencereden sokağa yuvarlayıvermiş sokağın bir köşesindeki kaldırımın kenarına düşmüş. Onu kimse görmemiş hatta gelip geçenler, üstüne basacak gibi oluyor,kurşun askerin korkudan yüreği ağzına geliyormuş. Rüzgârın ardından yağmur yağıp çukurlara sular birikmiş, sel olup akmaya başlamış. Hava açtığında su birikintisinin başına oynamaya gelen iki çocuk onu görünce o kadar sevinmişler ki. Biri kâğıttan bir kayık yapmış, Öteki bizim askeri içine bindirmiş ve iki çocuk sularla oynamaya dalıp bir süre sonra kayıkla askeri unutmuşlar. Kayık suyun içinde yavaş yavaş hareket ederek sürüklenmeye başlamış ve bizim asker yüzen kayığın içinde, silahı omuzunda dimdik duruyormuş. Korkuyu aklından bilke geçirmiyormuş, akıp giden yağmur suları sonunda büyük bir ırmağa ulaşınca, kurşun asker , koskoca ırmağın ortasında bir nokta kadar kalmış ve bir süre dalgalara kapılıp ilerlemiş. Bu arada yağmur daha hızlı yağmaya başlamış ve kâğıttan kayık ıslanınca da içine sular dolmaya başlamış. Böylece ırmağın azgın sularına gömülüvermiş.. Kurşunun ağırlığı onu ırmağın en dibine itiyormuş ve bu karanlık, ıssız soğuk yer artık onu korkutmaya başlamış. Işığa yeniden kavuştuğunda bir evin sıcacık mutfağında ocağın yanında durduğunu görmüş. O sırada sahibi olan çocuk gelip onu bulmuş ve alıp odasındaki yerine koyuş.
Kurşun asker oraya geldiği için o kadar mutluymuş ki, ilk işi, prensesi araştırmak olmuş.Bir bakmış ki, Prenses, bıraktığı yerde ve iki kolu iki yana açık, bir ayağını kaldırmış dans ediyormuş gibi duruyor ve ona bakıyormuş.Kurşun asker çok mutlu olmuş ki, prensesle bütün gece boyunca birbirlerine sevgiyle bakışıp durmuşlar.
Üzerinden birkaç gün geçmiş ama mutluluğu çok uzun sürmemiş. Sahibi olan çocuk bizim kurşun askerden sıkılmış ve artık onunla oynamaz olmuş. Bununla da kalmamış, bizim kurşun askeri alıp alev alev yanan şöminenin içine atmış. Kurşun askerin alevlerden canı çok yanmış ve bir süre sonra erimeye başlamış. Yine sevgilisi prensesten ayrılıyormuş işte, en çok da buna üzülüyormuş doğrusu. Tam o sırada açık pencereden giren güçlü bir esinti, prensesi uçurup ateşin içine düşürüvermiş.
Bizim kurşun asker, sevinçle kollarını açıp prensesi kucaklamış. Artık onun için yeni bir hayat başlıyormuş.

11 Ekim 2010 Pazartesi

MATEMATİK GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ 4. SINIF

1.”0, 2, 5, 7” rakamları kullanılarak yazılabile¬cek dört basamaklı en büyük ve en küçük doğal sayların farkı kaçtır?
A)5463 C)5563
B)5473 D)5572
2. "Üç doğal sayı ile yapılan çarpma işleminde, sayıların birbiriyle çarpılma sırasının değiş¬mesi sonucu etkilemez."
Bu açıklamaya aşağıdaki eşitliklerden hangisi örnek gösterilebilir?
A) (10x3)x2 = 5x(3x4)
B) 6x(5x2) = (2x3)x10
C) 3x(10x2) = (5x6)x2
D) (3x5)x4 = 3x(5x4)

48
D3
X_______
144
ABC
+_______
25443.Yukarıdaki çarpma işleminde A, B, C ve D yerine yazılacak rakamların sayı değerleri toplamı kaçtır?
A) 16 B)15
C)13
D) 11
4.Bir çıkarma İşleminde eksilen 913, fark 247'dir. Bu çıkarma işleminde çıkan sayı-nın 5 katı kaçtır?
A)3333 C)3300
B)3330 D)3030
5. Annesi Barış'a pantolon, ayakkabı ve göm¬lek aldı. Satıcıya 100 YTL ödedi.
Pantolon 29 YTL, ayakkabının fiyatı pan¬tolonun fiyatından 16 YTL fazla olduğuna göre gömlek kaç YTL'dir?
A) 26
B)28
C)32
D) 36
6.Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi¬nin sonucu yanlış yazılmıştır?
A) 100x48 = 4800
B) 136x100 = 13600
C) 1000x19 = 1900
D) 75x100 = 7500 '
897+|☼+ 749 = 3003
7.Yukarıdaki toplama işleminde " ☼" ye¬rine yazılacak sayı aşağıdakilerden han-gisidir?
A)1467 C)1357
B)1457 D)1347
8. Aşağıdaki çarpma işlemlerinden hangisi¬nin kısa yoldan yapılışı yanlış verilmiştir?
A) 28x25 = (28:4)x100
B) 24x5 = (24:2)x100
C) 18x50 = (18:2)x100
D) 45x5 = (45x10): 2
9. 28 eksiği 78 olan sayının 6 katının kaç ettiğini bulmak isteyen öğrenci aşağıdaki işlemlerden hangisini yapmalıdır?
A) (28 + 78)x6
B) (78-28)x6
C) (78x6)-28
D) (28x6)+ 78
10. Farklı rakamlarla yazılan ve binler basa¬mağında 8 rakamı bulunan en küçük dört basamaklı doğal sayı ile üç basamaklı en büyük doğal sayının toplamı kaçtır?
A)10011 C)9112
B) 9911
D) 9011
11.2384 sayısının binler basamağındaki ra¬kamı 3 artırır, onlar basamağındaki raka¬mı 3 azaltırsak sayıda nasıl bir değişme olur?
A) 1870 azalır. C) 2970 azalır.
B) 1870 artar. D) 2970 artar.
12. Yandaki kutulara sayıları soldan sağa doğru 6 artı¬rarak, yukarıdan aşağıya doğru 9 artırarak örüntü oluşturulduğunda '"&" ye¬rine yazılacak sayı kaç olur?
3 9
12

#
A) 42
B)48
C)54
D) 60
13. Hangi sayının 750 eksiğine, 539 ekleyince 2000 olur?
A)1389 C)2201
B)2211 D)2189
X 29 36
37 A
48 B
14. Yandaki çarpma tablosunda A ve B yerine yazılacak sayı¬ların toplamı aşağıdakiler-den hangisine eşittir?
A)1774 C)2724 B)2524 D)2744


15. 59872 sayısının on binler ve yüzler basamaklarındaki rakamların basamak değer¬leri toplamı kaçtır?
A)50800 C)9800
B)2211 D)9070
16.1 saat 30 dakikalık zaman kaç saniyedir?
A)5400 C)4200
B)4800 D) 3600
17. Yandaki sayısal saate göre ayarlanan akrep ve yelkovanı saat aşağıdakilerden hangisidir?


18. Başak tanesi 25 YKr olan simitlerden 7 tane, tanesi 35 YKr olan poğaçalardan 3 tane aldı.
Simit ve poğaçalara toplam ne kadar para ödeyecektir?
A) 3YTL 70 YKr
B) 3 YTL 80 YKr
C) 2 YTL 70 YKr
D) 2 YTL 80 YKr
19. Ali'nin babası 2007 yılında 40 yaşında ola¬caktır. Babası Ali'den 25 yaş büyük oldu¬ğuna göre Ali hangi yılda doğmuştur?
A)1982 C)1992
B)1987 D)1994
20. Eksilenin 928, farkın 362 olduğu çıkarma işleminde çıkanı 96 artırırsak yeni fark kaç olur?
A) 246 C)286
B)266 D) 306

TÜRKÇE GENEL DEĞERLENDİRME TESTİ

TÜRKÇE TESTİ
OYUNCAKÇI AMCA
Oyuncakçı amca,
Ne çok oyuncakların var;
Top, tank, tüfek, tabanca...
Gövdem titriyor, Onlara bakınca!
N'olursun oyuncakçı amca,
Bundan böyle bizlere,
Oyuncak tüfekler yerine,
Ak yelkenli bir gemi,
Bir de süslü bebekler getir. Unutma emi?
Sonra oyuncakçı amca,
Senden aldığım tüfekleri
Bozarak onlardan kuş yaptım.
Bana kızmazsın değil mi?
1. Şiirin birinci bölümünde öne çıkan duygu aşağıdakilerden hangisidir?
A) Sevinç C) Telaş
B) Kimsesizlik D) Korku
2. Aşağıdakilerden hangisi şiirde barışı temsil eden oyuncaklardan değildir?
A) Kuş C) Bebek
B)Top D) Gemi
3.Şiirin son bölümünde çocuğun, tüfekleri kuş yapmasının sebebi nedir?
A) Oyuncağının çok olması
B) Savaşa özlem duyması
C) Çok yaramaz olması
D) Barıştan yana olması
4.Şiirin bütününde verilmek istenen mesaj nedir?
A) Çocuklar savaş değil oyun ister.
B) Bazı çocuklar oyuncakları sevmez.
C) Erkek çocuklar silahla oynamayı sever.
D) Çocuk için oyuncaklar faydalıdır.
5.Şiirde geçen aşağıdaki sözcüklerden hangisi sadece isim kökü olarak kullanı-labilir?
A) Ak C)Var
B)AI D) Kuş
6. N'olursun oyuncakçı amca ...
Altı çizili sözcükteki kesme işaretinin (') yerine hangi harf getirilebilir?
A) a
B)e
C)i
D) o
7. Unutma emi?
Altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakiler-den hangisini getirebiliriz?
A) tamam mı? C) öyle mi?
B) değil mi? D) böyle mi?
8. Aşağıdaki sözcükler sözlükteki gibi sıra¬landığında hangisi en sonda yer alır?
A) Top C) Tüfek
B) Tank D)Tabanca
9. Senden aldığım tüfekleri Bozarak onlardan kuş yaptım.
yukarıdaki sözcüklerden hangisi ”tüfek” sözcüğünün yerini tutmuştur?
A) senden
B)onlardan
C)bozarak
D) kuş

10. "Oyun" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "hile" anlamında kullanılmış¬tır?
A) Bir oyunla tarlasına el koydular.
B) En sevdiğim oyun saklambaçtır.
C) Müzik eşliğinde oyun oynadılar.
D) Halk oyunu ekibi birinci oldu.
11. "Baş" sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde deyim içerisinde kullanılmamıştır?
A) Başı dara düşene yardım eder.
B) Atılan taşlardan biri başıma değdi.
C) Her güçlükle başa çıkabilirim.
D) Artık aklını başına topla.
12."Getir" sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıda¬kilerin hangisinde kullanılmıştır?
A) O arkadaşını bize getirme.
B) Elindeki kitapları masaya bırak.
C) Kıyafetleri odana götür.
D) Hava kararmadan eve git.
13. Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi daha genel anlamlıdır?
A) Besle kargayı oysun gözünü.
B) Kartallar yüksek uçar.
C) Çocukken sapanla kus avlardık.
D) Leyleklerin göç mevsimi yaklaştı.
14. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma vardır?
A) O hepimizden daha başarılıydı.
B) Bir daha buralara uğrama.
C) Çantada daha neler var?
D) Ödevlerimi daha bitiremedim.
15. Bu çocuk tüm ömrünü ailesine adadı.
Bu cümlede aşağıdaki sorulardan hangi¬sinin cevabı yoktur?
A) Naşı C)Kim
B) Kime D) Neyi
16."Kanat - kuş" sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerin hangisinde yoktur?
A) Yelken - gemi
B) Yüzgeç-balık
C) Pervane-helikopter
D) Yorgan-yastık
17. "-de / -da" eki aşağıdaki sözcüklerden hangisine getirildiğinde "-te / -ta" ya dönüşmez?
A) Kitap C) Ağaç B) Yelken D) Bebek
18. Gelen() Dr() Yusuf muydu()
Boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi nok¬talama işaretleri getirilmelidir?
A) (.)(.)(.) C) (,)(.)(.)
B) (,)(.)(?) D) (,)(,)(?)
19."-çı" ekini alan aşağıdaki sözcüklerden hangisi meslek adı değildir?
A) Oyuncakçı C) İnatçı
B) Sanatçı D) Aşçı
20. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalış¬mayı öğütlememektedir?
A) Emek olmadan yemek olmaz.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) Kör yılanın nasibi ayağına gelir.
D) Yazın başı pişenin kışın aşı pişer

KENDİMİ TANIYORUM

4. SINIF SOSYAL BİLGİLER (KENDİMİ TANIYORUM)Soru 1. Hangisi insanlar arasındaki farklılıklara örnektir?

A) Yetenekleri
B) Sevgi duygusu
C) Barınma gereksinimi
D) Beslenme gereksinimi


Soru 2. Diğer insanlarla olan benzer özelliklerimiz han-gisidir?

A) Kitap okuma alışkanlığı
B) Giyinme gereksinimi
C) Yetenekler
D) Zevkler

Soru 3. Hoşgörülü olmak ne demektir?

A) Farklılıkları kaldırmaya çalışmak
B) Benzerlikleri artırmaya çalışmak
C) Farklılıkları en aza indirgemek
D) Farklılıklara saygı duymak, değer vermek


Soru 4. Yarışmada derece bekleyen ve amacına ulaşamayan birey nasıl bir duygu yaşar?

A) Hayal kırıklığı B) Sevinç

C) Heyecan D) Öfke


Soru 5. Düştüğünü gördüğümüz bir çocuğa hemen yar-dım ederiz. Yardım etmeye sevk eden duygu hangisidir?

A) Sevinç B) Öfke

C) Acıma D) Kin

Soru 6. Hangisi duygularımıza bir örnek değildir?

A) Hüzün B) Spor yapmak

C) Sevinç D) HeyecanSoru 7. Başkalarına karşı duyarlılık örneği hangi seçe-nekte verilmiştir?

A) Yarışmada derece yapan arkadaşımızı kutlamak
B) Temizliğimize özen göstermek
C) Verilen ödevleri yapmak
D) Rolümüzü bilmek

Soru 8. Olayların oluş sırasına göre sıralanmasına ne ad verilir?

A) Tarih B) Sıralama

C) Takvim D) Kronoloji


Soru 9. Hangisi kimlik belgesi değildir?

A) Pasaport B) Ehliyet

C) Not defteri D) Nüfus cüzdanıSoru 10. Nüfus cüzdanına bakarak hangi bilgiye ulaşa-mayız?

A) Hobilerine B) Yaşına

C) Kimlik numarasına D) Anne adına

Soru 11. Hangi anlatım yanlıştır?

A) Farklılıklar yaşantımızı kolaylaştırır.
B) Bireyler arasında farklılık yoktur.
C) Farklılıklar saygıyla karşılanmalıdır.
D) Farklılıklar toplumun zenginlikleridir.Soru 12. “Toplumu oluşturan ve aralarında farklılıklar ve benzerlikler bulunan her bir insana” ne ad verilir?

A) Düşünce B) Birey

C) Saygı D) HobiSoru 13. Hangi anlatım yanlıştır?

A) İnsanların zihinsel olarak ürettikleri fikirlere dü-şünce denir.
B) Farklılıklara saygı duymak, değer vermek gere-kir.
C) Olayları oluş sırasına göre dizilmesine tarih de-nir.
D) Acılar paylaşıldıkça azalır, mutluluklar paylaşıldıkça artar.

Soru 14. Hangisi duyarlılık örneği değildir?

A) Okula ve derslere zamanında gitmek
B) Müzik dinlerken komşuları rahatsız etmemek
C) Kaza geçiren arkadaşımızı ziyarete gitmek
D) Zor durumdaki komşularımızın sorunlarını pay-laşmak


Soru 15. Tatile girdiği için arkadaşlarını göremeyen bir öğrenci hangi duyguları yaşar?

A) Hayret B) Sevinç

C) Kızgınlık D) ÖzlemSoru 16. “Duygu ve düşüncelerimizi akıl süzgecinden geçirmemek yanlış davranış yapmamıza neden olabilir.”
Hangisi buna bir örnektir?

A) Bize hediye alana teşekkür etmek
B) Yardım isteyene yardım etmek
C) Üzgün olan birinin üzüntüsünü paylaşmak
D) Yazılıdan zayıf alan kardeşimize kızmak

Soru 17. Hangi anlatım doğrudur?

A) Farklılıkları hoş görmemek gerekir.
B) Duyguları, akıl süzgecinden geçirirsek az hata yaparız.
C) Mutluluk ve üzüntüler paylaşılmaz.
D) Toplumda bireyler arasında fark yoktur.


Soru 18. İnsanların duygu ve düşüncelerini hareketlerle anlatmasına ne denir?

A) Davranış B) Hoşgörü

C) Duyarlılık D) Düşünce

Soru 19. Bireyleri diğer bireylerden ayıran özelliklere ne denir?

A) Benzerlik B) Farklılık

C) Birey D) HoşgörüSoru 20. İnsanların sevgi, saygı, merhamet gibi ortak duygular paylaşmasına ne denir?

A) Birey B) Farklılık

C) Hoşgörü D) Benzerlik

VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM

4. SINIF FEN BİLGİSİ (VÜCUDUMUZUN BİLMECESİNİ ÇÖZELİM)Soru 1. Aşağıdakilerden hangisi iskeletimizin temel kısımlarından biri değildir?

A) Kafatası B) Omurga,

C) Göğüs kafesi D) Ayaklar


Soru 2. Aşağıda verilenlerden hangisi vücudumuzdaki kemik çeşitlerinden biri değildir?

A) Uzun B) Yuvarlak

C) Kısa D) Yassı


Soru 3. Yetişkin bir insanın iskeletinde kaç tane kemik bulunur?

A) 206 B) 216

C) 300 D) 300’den fazla


Soru 4. Vücudumuzun en çok sorun çıkaran yeri neresidir?

A) Kas B) Kemik

C) Kalp D) Eklem


Soru 5. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Kaslar vücudumuzu hareket ettirir.
B) Yüz kasları yüzümüze ifade verilmesini sağlar.
C) Kaslar bağımsız olarak çalışır.
D) Kaslar iskeletimize bağlıdır.

Soru 6. Vücudumuzdaki en güçlü kas aşağıdakilerden hangisidir?
A) Çene kası B) Kol kasları

C) Bacak kasları D) Kalp kasıSoru 7. Vücudumuzda oluşabilecek şekil bozukluklarını önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A) Yerden bir şey alırken dizlerimizi kırmalıyız.
B) Okul çantamızı elimizde taşımalıyız.
C) Ayakta iken dik durmalıyız.
D) Yanlış yatış pozisyonlarından kaçmalıyız.

Soru 8. Aşağıdakilerden hangisinde soluk alırken havanın izlediği yol doğru olarak verilmiştir?

A) Burun-Yutak-Gırtlak-Soluk borusu-Akciğer
B) Burun- Gırtlak-Yutak-Soluk borusu-Akciğer
C) Burun- Soluk borusu-Yutak-Gırtlak-Akciğer
D) Burun-Yutak-Gırtlak-Akciğer Soluk borusu

Soru 9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Soluk alırken vücudumuza oksijen alırız.
B) Soluk verirken dışarıya karbondioksit veririz.
C) Soluğumuzu ağzımızla almalıyız.
D) Oksijen ve karbondioksit havada bulunur.


Soru 10. Kalbimiz her kasıldığında, pompalanan kan damarlara bir vuruş etkisi yapar. Bu vuruş etkisine ne denir?

A) Kan B) Nabız

C) Egzersiz D) Kas
Soru 11. Egzersiz yaptığımızda veya koştuğumuzda aşağıda verilenlerdeki hız nasıl değişir?

Soluk alıp verme Kalp atışı Nabız
A) Artar azalır azalır
B) Azalır değişmez azalır
C) Azalır değişmez artar
D) Artar artar artar

Soru 12. Aşağıdaki olaylardan hangisinde soluk alıp verme ve nabız hızımız artmaz?

A) Uyurken C) Yürürken

B) Koşarken D) HeyecanlanırkenSoru 13. Aşağıdakilerden hangisi yassı kemiklere örnektir?

A) Kafatası B) El

C) Kol D) AyakSoru 14. Aşağıdakilerden hangisi uzun kemiklere örnektir?

A) Kafatası B) El

C) Kol D) AyakSoru 15. Soluk alıp vermede görevli olan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Karaciğer B) Akciğer

C) Yemek borusu D) Yutak
Soru 16. Kalbimizin sesini dinlememizi sağlayan aletin adı nedir?

A) Teleskop B) Mikroskop

C) Sinemaskop D) StetoskopSoru 17. Soluk alma esnasında vücudumuza giren gaz aşağıdakilerden hangisidir?

A) Nitrojen B) Karbondioksit

C) Oksijen C) KükürtSoru 18. Kasılıp gevşeyerek vücudun hareketini sağlayan yapı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kan B) Kas

C) Eklem D) KalpSoru 19. Aşağıdakilerden hangisi vücudumuzun dik durmasını sağlar?

A) İskelet B) Kas

C) Eklem D) DamarSoru 20. Kanın vücutta dolaşımını sağlayan iletim borularına ne ad verilir?

A) Damar B) Eklem

C) Akciğer D) Kalp

DERSİMİZ FEN ve TEKNOLOJİ


Bu sene 4.sınıf öğrencisi olan ben siz okuyucularım ile Fen bilgisi dersimiz için hazırladığımız iskeletimi paylaşmak istedim. Kafatasın içinde cevizden beyin kullanıldı , Omurga kısımlarında elektrik telleri,Göğüs kafesinde ince teller, Yassı kemikler de kalçalarda fıstık kabukları kullanıldı
Ve Miskin 4- A SINIFINDA öğrencilerin karşısına çıktı ve sınıf panosunda yerini aldı.